Verimlilik ve Yatırım Yönetimi


Üretim Sisteminin Modellenmesi ve Optimizasyonu

Üretim ve stok taşıma maliyetlerini minimize edecek şekilde, kapasite kısıtları, stok ve satış politikaları, iş gücü yönetimi ve olası risk faktörlerini de göz önüne alarak kısa ve orta vadede üretim planının oluşturulması.

Sistem Simülasyonu

Büyük ölçekli ve karmaşık sistem yatırımları öncesi eldeki veriler ve varsayımlar ile sistemin modellenmesi ve simülasyon teknikleri yardımı ile performansının önceden belirlenerek optimum yatırım kararının verilmesi.

İş gücü Yönetimi

Üretim planını baz alacak şekilde gerekli direkt ve endirekt mavi yaka ihtiyacının belirlenmesi ve performansın yönetilerek birim zamanda birim personel tarafından üretilen ürün miktarının maksimize edilmesi.

Kalite Yönetimi

Kalite kusurlu malzeme ve proseslerin takip edilmesi, raporlanması ve kaliteyi iyileştirecek iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi.

Kapasite Yönetimi

Üretim planına göre kısa ve orta vadeli makine ihtiyaçlarının hesaplanması, makine iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, yeni makine ve ekipman yatırımlarının takvimlendirilmesi ve yönetilmesi.


Verimlilik ve Yatırım Yönetimi Hangi Problemlere Çözüm Getiriyor?

Standartların Oluşturulması

 • Ürünlerimin hangi makinelerde hangi sürelerde üretildiğini net olarak bilmiyorum. Planlama sürecinde verimsizlik yaşıyorum.

 • Makinelerimde çok fazla kayıp zaman var. Düzgün veri toplayamıyorum. Kayıp zamanlarımın bir standardı yok.

 • Makinelerim kaç operator ile çalışmalı ile ilgili iş tanımları ve standart ekip büyüklüğü bilgim yok. Makinede kim ne işi ne kadar sürede yapar bilmiyorum.

 • Proseste çok fazla hurda ve fire veriyorum. Proses yapabilirliği de makinelerde kötü durumda.

Kapasite ve İhtiyaç Yönetimi

 • Düzgün bir üretim planın veya yıllık bir üretim tahminim yok, sipariş ne gelirse onu yapıyoruz.

 • Üretim planımızı maliyetleri en aza indirgeyecek şekilde optimize edemiyoruz.

 • Makinelerimin kapasitesini bilmiyorum. Dolayısıyla düzgün planlama yapamadığım için müşteri termini veya miktarını tutturamıyorum.

 • İhtiyacım olan operator sayısını hesaplayamıyorum, eksik kalmamak için fabrikada fazladan operator tutuyorum. İşçilik maliyetlerim artıyor.

 • Kısa ve uzun vadede satışlara göre kaç makineye ihtiyacım olacağını hesaplayamıyorum, bazen makineyi geç aldığımdan dolayı satış kaybı yaşıyorum.

 • Sürekli hatalı malzemeleri düzeltiyorum veya geri dönüşüm yapıyorum. Makine kapasitemi boşuna harcıyorum.

Takip, İyileştirme ve Yatırım Yönetimi

 • Üretim performansımı doğru takip edemiyorum.

 • Verimlilik ile ilgili herhangi bir takip sistemim yok.

 • Orta vadeli üretim planım yok, dolayısıyla iş gücü ve makine ihtiyacını hesaplayamıyorum.

 • Kalitesizlik, hurda ve fireleri takip sistematiğim yok.

 • Karmaşık sistemlere yatırım yaparken istediğimiz gibi çalışıp çalışmayacağından emin olamıyorum.

 • Yatırım projelerini düzgün takip edemiyorum.